Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» объявил о приеме заявок в городе Тараз

Статьи: Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» объявил о приеме заявок в городе Тараз

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в соответствии с подпунктом 3) пункта 6 подраздела Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2012 года № 821 «Об утверждении программы «Доступное жильё-2020» объявляет о начале реализации квартир в городе Тараз в ЖК «Два 25 квартирных жилых дома по ул. Маяковского, 42» через механизм продажи.

Реализация проводится в соответствии с внутренними правилами Фонда недвижимости.

Заявки на приобретение квартир будут приниматься через веб-сайт www.fnsk.kz у лиц, не имеющих жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Общее количество реализуемых объектов — 35 квартир. Два дома расположены в центральной части города Тараз по улице Маяковского, каркас — металл, материал стен —теплоблоки, этажность домов — 5 этажей.

Всем лицам, заинтересованным в приобретении квартир по программе «Доступное жильё — 2020», необходимо зарегистрироваться на сайте www.fnsk.kz. Данную процедуру рекомендуется провести до начала приема заявок. Для регистрации на сайте необходимо наличие электронной цифровой подписи. С инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте www.fnsk.kz.

Дата и время начала приёма заявок: 21 сентября 2014 года, 10:00 (по времени Астаны).

Дата и время окончания приема заявок: 6 октября 2014 года, 10:00 часов (по времени Астаны).

В установленный срок начала приёма заявок все зарегистрированные пользователи одновременно получат возможность отправить заявку на приобретение квартиры.

Очерёдность формируется автоматически по времени приёма электронной заявки. При этом заявка подаётся на определенный тип квартир. После фактической подачи заявки изменить выбранный тип квартиры невозможно.

Правила реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений Фонда недвижимости «Самрук-Қазына» по программе «Доступное жильё — 2020», порядок реализации жилых и коммерческих (нежилых) помещений, а также машиномест Фонда недвижимости «Самрук-Қазына» и Соглашение по системе подачи заявок размещены на сайте Фонда недвижимости — www.fnsk.kz.

Список квартир по типам АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» в ЖК "Два 25 квартирных жилых дома по ул. Маяковского, 42 в г. Тараз"(г. Тараз) для продажи

Более подробно с планировками квартир и местом расположения жилого комплекса «Два 25 квартирных жилых дома по ул. Маяковского, 42 в г. Тараз» вы можете ознакомиться на сайте Фонда недвижимости «Самрук-Қазына» — www.fnsk.kz.

Справки по телефону 8(7172)91-90-70, info@fnsk.kz

 

«Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры" АҚ «Қолжетімді баспана — 2020» бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы № 821 қаулысының кіші бөлімінің 6-тармағы 3) тармақшасына сәйкес Тараз қаласында «Маяковский көшесі, 42 мекенжайы бойынша орналасқан 25-пәтерлі екі тұрғын үйден» пәтерлер өткізуді бастайтынын хабарлайды.

Пәтерлерді өткізу Жылжымайтын мүлік қорының ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Пәтерлерді алу үшін өтінімдер www.fnsk.kz веб-сайты арқылы баспанасы жоқ немесе тұрғын үй жағдайларын жақсартқысы келетін адамдардан қабылданады.
Өткізілетін объектілердің жалпы саны — 35 пәтер. Екі үй Тараз қаласының орталық бөлігінде Маяковский көшесінде орналасқан, үйдің қаңқасы: металл, қабырғаларының материалы: жылу блоктары, қабаттар саны: 5 қабат.

«Қолжетімді баспана — 2020» бағдарламасы бойынша пәтер алғысы келетін барлық адам www.fnsk.kz сайтына тіркелуі қажет. Өтінімдерді қабылдау басталуға дейін сайтқа тіркеліп қойған жөн. Сайтқа тіркелу үшін электрондық-сандық қолдың болуы қажет. Тіркелу жөніндегі нұсқаулықты www.fnsk.kz сайтынан оқи аласыздар.


Өтінімдерді қабылдау басталатын күні мен уақыты: 2014 жылғы 21 қыркүйек, сағ. 10.00. (Астана уақыты бойынша).

Өтінімдерді қабылдау аяқталатын күні мен уақыты: 2014 жылғы 6 қазан сағ. 10.00. (Астана уақыты бойынша).

Өтінімдерді қабылдаудың белгіленген мерзімінде барлық тіркелген пайдаланушылар пәтер алуға өтінімдер жіберуге бір мезгілде мүмкіндік алады. Кезектілік электрондық өтінім қабылданған уақыт бойынша автоматты түрде қалыптасады. Бұл ретте өтінім белгілі бір пәтерлер түріне беріледі. Өтінімдер нақты берілгеннен кейін таңдап алынған пәтер түрін өзгертуге болмайды.

«Қолжетімді тұрғын үй — 2020» бағдарламасы бойынша Жылжымайтын мүлік қорының тұрғын, коммерциялық (тұрғын емес) үй-жайларын өткізу қағидалары, Жылжымайтын мүлік қорының тұрғын, коммерциялық (тұрғын емес) үй-жайларын, сондай-ақ көлік орындарын өткізу тәртібі және Өтінім беру жүйесі бойынша келісім Жылжымайтын мүлік қорының www.fnsk.kz сайтында орналастырылған.

 

Пәтерлердің жоспарымен және «Тараз қаласы Маяковский көшесі, 42 мекенжайы бойынша орналасқан 25-пәтерлі екі тұрғын үй» тұрғын үй кешенінің орналасқан жері туралы ақпаратпен «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры" АҚ-ның www.fnsk.kz сайтынан таныса аласыздар.

Анықтама телефоны: 8(7172)91-90-70, info@fnsk.kz

на правах рекламы.Опубликовано 27 августа 2014 Комментарии отключены